Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Yaldızlı ifadelerle İslama zarar verenler

İngilizlerin İslamiyeti yok etmek ve Müslümanları aldatmak için kullandıkları en tesirli silahları; İslamiyeti asra uydurmak, İslamiyetin aslını ortaya çıkarmak propagandaları idi.
 
İngilizlerin İslam âlimi olarak Hindistan'ın her yerinde övdükleri bozuk kimselerin en meşhurlarından biri Sir Seyyid Ahmed Hân'dır. Babası, Ekber Şah zamanında Hindistan'a gelmişti. 1837'de Delhi'de İngiliz mahkemesinde kâtip olarak işe başladı. 1855'te ise yüksek hâkim yapıldı.
 
Yabancıların tesiri altında kalan din adamlarından biri de Hamidullah'tır. 1908'de Ehl-i sünnet düşmanı İsmâîli fırkasında olanların ekseriyet olduğu Haydarâbâd'da doğdu. İsmâîli mezhebinde olarak yetişti. Paris'te, CNRS ilmî araştırma azası idi. 2003'te öldü. Muhammed aleyhisselâmı, "sadece Müslümanların peygamberi" olarak tanıtmaya çalışmaktadır.
 
İngilizlerin İslamiyeti yok etme savaşında, vatanına, milletine dinine hizmet etmek isteyen Müslümanları aldatmak için kullandıkları en tesirli silahları, İslamiyeti asra uydurmak, modernleştirmek, İslamiyetin aslını ortaya çıkarmak propagandaları içinde dinsizliği yerleştirmek idi.
 
Büyük İslam âlimi Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi bunu çok iyi anlayanlardandı. Onun için, "Mezhepsizlik, dinsizliğe kurulan bir köprüdür" buyurarak, İslam düşmanlarının gayelerinin ne olduğunu çok iyi anlatıyordu. İslam düşmanları, tekkeleri ve tasavvuf yollarını ifsad etmek için de çok çalıştılar. Tasavvuf büyükleri asla siyaset ile uğraşmaz, kimseden bir menfaat beklemezlerdi. Uzun zamandan beri, cahiller, fâsıklar, hatta birçok ajan, alçak maksatlarına kavuşmak için tasavvuf büyüklerinin isimlerini alet edip, çeşitli ocaklar kurmuş, İslamiyete çok zarar vermişlerdir. Mezhepsiz ve tasavvuf düşmanı olan Ahmed İbni Teymiyye İslam âlimi ilan edildi. Bunun yolunda olarak (Vehhâbîlik) fırkası kuruldu. İngilizlerin yardımı ile Vehhâbî kitapları bütün dünyadaki çeşitli Vehhâbî merkezleri vasıtası ile her memlekete yayıldı. Her memlekette yaptıkları büyük binalara "İbni Teymiyye Medresesi" levhaları astılar. İbni Teymiyye'nin kitaplarındaki sapık fikirlerle, İngiliz casusu Hempher'in yalan ve iftiralarının karışımına "Vehhâbîlik" denildi.
 
Ehl-i sünnet âlimleri, İbni Teymiyye'nin kitaplarının bozuk olduklarını bildiren çok kitap yazdılar. İngilizler tarafından tesis edilen Vehhâbîlik, mezhepsizlik, reformculuk, selefiyecilik, Kâdîyânîlik ve benzerleri gibi isimler altındaki bozuk yolların hepsinde tasavvuf düşmanlığı vardır.

Salim Köklü
Türkiye Gazetesi - 15 Ocak 2017
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:40
Dün:560
Bu Ay:26,385
Toplam:13,905,670
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842