Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İslam âlemindeki yıkıcı faaliyetler

Hakiki Ehl-i sünnet âlimleri öldürüldü, İslam kitapları yok edildi. İslam âlimlerinin yerine, kendileri tarafından yetiştirilen din cahili, mezhepsiz kimseleri getirdiler.
 
İngilizler Osmanlı Devleti'ni yıktılar. Osmanlı İmparatorluğu topraklarında 23 adet irili ufaklı birçok devlet kurdular. Bunun sebebi; Müslümanların kuvvetli ve büyük bir devlet kurmalarına mâni olmaktı. İslam ülkeleri diye isimlendirilen memleketler arasında devamlı birbirlerine düşmanlıkları ve harpleri kışkırttılar. Mesela, Sünnî Müslümanların büyük ekseriyeti teşkil ettikleri Suriye'de % 9 olan Nusayrîleri hakim yaptılar. 1982 senesinde Hama ve Humus şehirlerine ordu birlikleriyle hücum edilmiş, iki şehir yerle bir edilerek, silahsız, müdafaasız Sünnî Müslümanlar bombalanmıştır.
 
Müslümanların bulunduğu memleketlerde hakiki Ehl-i sünnet âlimleri öldürüldü, İslam kitapları hatta Mushâf-ı şerîfler bile yok edildi. Bu İslam âlimlerinin yerine, kendileri tarafından yetiştirilen din cahili, mezhepsiz kimseleri getirdiler.

Bunlardan Cemâleddîn-i Efgânî 1838'de Afganistan'da doğdu. Felsefe kitapları okudu. Afganistan'a karşı Ruslar için casusluk yaptı. Mısır'a geldi. Mason ve mason locası reisi oldu. Mısırlı Edip İshak (Ed-dürer) kitabında, bunun Kahire mason locası reisi olduğunu yazmaktadır. 1960'ta Fransa'da basılan (Les franço-maçons) kitabının 127. sayfasında "Mısır'da kurulan mason localarının başına, Cemâleddîn-i Efgânî ve ondan sonra Muhammed Abduh getirildi. Bunlar, masonluğun Müslümanlar arasında yayılmasına çok yardım ettiler" demektedir.
 
Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz Han zamanlarında beş defa sadrazam olan Ali Paşa, İngiliz locasına bağlı mason idi. Efgânî'yi İstanbul'a getirdi. Vazife verdi. O zaman İstanbul (Dâr-ül-fünûn) yani üniversite rektörü bulunan ve hakkında küfre düştüğüne dair fetva verilen mason Hasan Tahsin tarafından Efgânî'ye birçok konferans verdirildi. Hasan Tahsin de yine İngiliz mason locasına kayıtlı sadrazam Mustafa Reşîd Paşa tarafından yetiştirilmişti. Sapık fikirlerini her yere yaymaya çalıştı.
 
Zamanın Şeyhülislamı Hasan Fehmi Efendi, Cemâleddîn'i rezil etti. Cahilliğini ve zararlı birisi olduğunu ortaya koydu. Ali Paşa, bunu İstanbul'dan çıkarmaya mecbur kaldı. Mısır'da ihtilâl ve dinde reform fikirleri aşılamaya çalıştı. "Arâbî Pâşa Vakası"nı hazırlayanlarla birlikte İngilizlere karşı göründü. Mısır Müftüsü Muhammed Abduh ile dost oldu. Dinde reform fikirlerini ona aşıladı.

Salim Köklü
Türkiye Gazetesi - 1 Ocak 2017
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:37
Dün:560
Bu Ay:26,382
Toplam:13,905,667
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842