Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

BÂBÜR ŞÂH - 2

- dünden devam -
 
Zahirüddin Muhammed Babür Şah; konusu; (kuvvet, zaman, mekân) olan; harb ve siyaset sanatının; taktik, strateji ve jeostrateji ustasıdır. Onbir yaşına kadar, iyi bir tahsil görmüş ve İslam terbiyesi ile yetişmiştir. Onbir yaşında tahta çıkmış; yirmibir yaşına kadar, Türkistanda; on sene devletine taarruz eden; Özbek, Tatar ve Şeyban hükümdarları ile harb ederek; sonunda tacını ve tahtını da kaybetmiştir. Fakat harb sanatını bu mücadeleler sonucu öğrenip, dâhî bir muharip ve Osman Gazi gibi medeniyet mimarı olmuştur. Türkistandaki mücadeleleri; onun çıraklık dönemidir. Afganistandaki ondört yıllık hayatı; harb ve siyaset sanatında kalfalık dönemidir. Hindistandaki fütuhatları da, onun ustalık devresidir. Türkistanda, emin bir devlet kurulamıyacağını; Ortaasya zemininin buna müsait olmadığını anlıyan Babür Şah; 1504'de; Kâbil'i, Kandeharı ve Afgan ülkesini ara hedef seçip, burayı feth ederek Babürlü devletini kurmuştur.

Himalaya ve Hindikuş dağları ile çevrili olan Afganistan; coğrafi olarak emniyetli bir yer idi. Babür Şah, Afganistanda bulunduğu sürece; Türkistandan getirdiği taze göçlerle; kuvvetini geliştirdi ve büyütdü. Oğuzlar gibi batıya göç edebilirdi. Fakat, İrana yerleşmiş olan Safevi devleti; buna, bir engel teşkil ediyordu. Bu sebeple güneyi tercih etti. 25 yaşında iken; Afganistandan Hindistana, üç ay süren ilk seferini yaptı. Hindistan harekât alanını her yönü ile tanıdı. Pek çok ganimetler elde etti. Bu keşif bilgilerinin ışığında, Hind kıtasını zapt edecek güçleri üretebilmek için; 35 yaşına kadar, Afganistanda çok yönlü hazırlık yaptı. Hindistan fatihi Sultan Mahmud Gazneviden beş asır sonra; peşpeşe baskın ve darbe şeklinde beş sefer düzenleyerek, kuzey Hindistanı feth etdi. 342 sene ömür süren Gürganiyye Devletini kurdu. Böylece, Delhi on asır boyunca, bin sene bir Türk başkenti oldu.

1526'da, batıda Oğuz Türklerinin bir kolu olarak; 32 yaşındaki Kanuni Sultan Süleyman han; Macaristan'da, Mohaç Meydan Muharebesini kazanırken; Sultan Zahirüddin Babür Şah da aynı tarihte; 44 yaşında Hindistan'da, Panipüt Meydan Muharebesini kazanıp; İbrahim Ludi'nin yüzbin kişilik ve bin filden müteşekkil zırhlı ordusunu imha ederek, Orta Hindistanı feth ediyordu. Bir yıl sonra, Rana Senkan'ın, yüz bin kişilik ordusunu; Osmanlıların gönderdiği, Mustafa Rumi'nin kumandasındaki; ateşli silahlarla, Knava Meydan Muharebesinde imha etti. Böylece, Ganj Vadisini ele geçirdi ve Gazi ünvanını kazandı. Osmanlılardan getirttiği silah ustaları ile asrın en ileri, ateşli silah tekniğine, tüfek ve toplarına sahip oldu. Manevra unsuru olarak; çevik, eğitilmiş, süvari birliklerini ve ateşle manevrayı, koordineli bir şekilde kullandı.Düşmanın hassas noktalarını keşfederek, ustaca manevralar yaparak, büyük birlikleri kısa sürede imha etti. İktisadi, sosyal, siyasi, askeri, çok yönlü güçleri, harekâtı destekleyecek şekilde organize etmesi, Babür'ün; harb sanatındaki ve devlet adamlığındaki dehasını göstermektedir.

Babür Şah, Hindistan'ı feth ederek ve Türkistandan yeni insan kitlelerini göç etdirip, Hint kıtasına yerleştirerek; Müslüman Türk milletine yeni bir hayat sahası ve yeni bir vatan kazandırmış, Hint Okyanusuna da hakim olmuştur.

Kendisinden beş asır önce; Sultan Mahmud Gaznevi, Hindistan'ı feth ederek, yerleştirdiği Müslüman Türklerin; Hint kıtasında eridiği bir sırada; bölgeye yeniden islamın güzel ahlakını, adaletini ve ihlasını getirmiştir. Yani, bölgeye; taze Türk kanı, Türkün iman ve irfanını getirmişdir.

- devamı var -

Fahrettin Tacar
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı Başkanı
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:41
Dün:560
Bu Ay:26,386
Toplam:13,905,671
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842