Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

BÂBÜR ŞÂH - 1

Kutuptan ekvatora, Urallardan Mançurya'ya, her nev'i iklimin hüküm sürdüğü, dünyanın en geniş ormanlarına, çöllerine, ovalarına , sıradağlarına, sahip olan ve dünya nüfusunun yarıdan fazlasını barındıran Asya kıtasında bulunan TÜRKİSTAN; bir volkana benzer. Asırlar boyunca, bu Ortaasya volkanında; sosyal, siyasi, iktisadi ve coğrafi sebeblerden dolayı, zaman-zaman büyük patlamalar olmuştur. Kavimler, boylar, oymaklar halinde, insan kitleleri; göç dalgaları şeklinde, merkezden çevreye doğru yayılarak, medeniyetleri birleştirmiş, kaynaştırmıştır. Böylece yeni buluşlarla, yaşlı dünyada yeni medeniyet hamleleri, meydana gelmiş, çağlar kapanmış, çağlar açılmıştır. Her göç dalgası, her yeni hareket; ana kovanından ayrılan ve yeni bir kovana doğru uçan arıların oğul verme faaliyetine benzer. Bu hareket, yedinci yüzyılda Eshab-ı kiram "rıdvanullahi aleyhim ecmain" hazretlerinin, imanı ve islamı dünyanın her tarafına ulaştırmak için yaptıkları fütuhata benzer.

Onbirinci asır içinde; Türklerin üç büyük dalga halinde, üç istikametde, yayılma hareketlerini biliyoruz: Birincisi, Gazneli hükümdarları emrinde Hindistana; ikincisi, Oğuz Türkleri; İrandan geçerek Malazgirtden sonra Anadoluya ve Ortadoğuya; üçüncüsü, Karadenizin kuzeyinden Balkanlara yayılıştır. Hindistana gidenler; Sultan Mahmud Gaznevinin sayısız akınları ile adeta bölgeyi İslamlaştırmıştır. Anadoluya gelen Türkler; 10 asır dünya tarihine hükmedecek olan Selçuklu ve Osmanlı devletlerini kurmuşlardır. Balkanlara gidenler; Müslümanlıkla şereflenemedikleri için, bölgenin hristiyan unsurları ile karışarak, benliklerini kaybetmişlerdir.

16.cı asır başlarında, Türkistan volkanı, yeniden infilak etmiş; insan kitleleri lavlar gibi çevreye yayılarak göç etmiş; Güney Asyaya akmıştır. Babür Şah idaresinde, Türkistan kovanından çıkan arı; önce Afganistana konmuş, sonra Hindistanda oğul vermiştir.

Babür Şah; insanlık tarihinin ender gördüğü, çok yönlü, büyük dâhilerdin biridir. 1482 de Özbekistanın Fergana şehrinde doğmuştur. Müslüman bir Türkdür. İsmini, asrın en büyük İslam alimi olan Ubeydullah-ı Ahrar hazretleri; Zahirüddin Muhammed olarak koymuş, onun muvaffak olması için Cenab-ı Hakka çok dua etmiştir. Zaferlerinin ana sebebinin; bu dua ve Evliya teveccühü olduğunu sık sık anlatan Babür Şah; bu büyük nimetinden dolayı Allahü tealaya devamlı şükr ederdi. Babür Şah doğduğu zaman; Osmanlı tahtında bulunan Fatih Sultan Mehmed Han vefat edeli, bir yıl olmuş, tahta oğlu Bayezid Han geçmişti. Babür, savaştığı İbrahim Ludi'ye; "Türk ile savaşa girme. Çünkü, Türkün çevikliği ve kahramanlığı meşhurdur." diye yazmıştır. Babür; Emir Timur Gürgan hanın oğlu olan, Esterabad fatihi, Miran Şahın torunu; Sultan Ebu Said'in torunudur. Bu Ebu Said de, Ubeydullah-ı Ahrar hazretlerinin duasını almıştı. Babür Şahın oğulları; Hümayun, Kamuran, Askerî, Hindal, kızları; Gülbeden, Gülrenk ve Gülçehre'dir. Ortaasyada ve bilhassa Türkistan'da, İslamın manevi ve maddi ilimleri ile, marifet ve tekniği ile akıl ve ruh olarak tekamül eden; İslam ahlakı ile olgunlaşıp ve insanlığın zirvesine yükselen ve binlerce Evliya yetiştiren Gaznelililer, Karahanlılar, Harzemşahlar, Babürlüler; dalgalar halinde, kıtalara, geniş bir zaman ve mekan içinde; huzur, seadet ve adalet taşıdılar. Oniki asır boyunca, üç kıtada insan kitleleri; Allahü tealanın rızasına uygun yaşayıp, dünyada rahat ve huzura, ahiretde de sonsuz seadete kavuştular.

- devamı var -

Fahrettin Tacar
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı Başkanı
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:41
Dün:560
Bu Ay:26,386
Toplam:13,905,671
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842