Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Allahü tealanın sıfatları

SIFAT-I ZÂTİYYE 

Vücûd: Allahü teâlâ kendiliğinden vardır. Varlığı ezelîdir. Vâcib-ül vücuddur, yani varlığı lâzımdır.
Kıdem: Allahü teâlânın varlığının evveli, başlangıcı yoktur.
Bekâ: Allahü teâlânın varlığının sonu yoktur. Hiç yok olmaz.
Vahdâniyyet: Allahü teâlânın zatında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı, benzeri yoktur.
Muhâlefet-ü lil-havâdis: Allahü teâlâ, zatında ve sıfatlarında, hiçbir mahlûkatın zat ve sıfatlarına benzemez.
Kıyâm-ü bi-nefsihî: Allahü teâlâ zatı ile kâimdir. Mekâna muhtaç değildir. Madde ve mekân yok iken O vardı. Her ihtiyaçtan münezzehtir. Bu kâinatı yokluktan varlığa getirmeden önce, zatı nasıl ise, sonsuz olarak hep öyledir. Bu altı sıfatın hiçbiri, mahlûkların hiçbirinde yoktur. Bunların, mahlûklara hiçbir sûrette teallukları, bağlantıları da yoktur. Bazı âlimler, Vahdâniyyet ve Muhâlefet-ü lil-havâdisin aynı olduklarını söyleyerek, Sıfat-ı zatiyye beştir, demişlerdir.

SIFAT-I SÜBÛTİYYE

Hayat: Allahü teâlâ diridir. Hayatı, mahlûkların hayatına benzemez.
İlim: Allahü teâlâ herşeyi bilir. Bilmesi mahlûkatın bilmesi gibi değildir.
Sem': Allahü teâlâ vâsıtasız, cihetsiz işitir.
Basar: Allahü teâlâ görür. Aletsiz ve şartsız görür.
İrade: Allahü teâlânın dilemesi vardır. Dilediğini yaratır. Her şey O'nun dilemesi ile olur.
Kudret: Allahü teâlâ gücü yeticidir ve her şeye kadîrdir.
Kelâm: Allahü teâlâ söyleyicidir. Söylemesi, alet, harfler, sesler ve dil ile değildir.
Tekvîn: Allahü teâlâ yaratıcıdır. O'ndan başka yaratıcı yoktur. Herşeyi O yaratır. Başkası için, yaratıcı denmez.

Bu sıfatları da, zatı gibi, ezelîdir, ebedîdir. Yani sonsuz olarak vardırlar. Mahlûkların sıfatları gibi değildirler. Akıl ile, zan ile ve dünyadakilere benzetilerek anlaşılamazlar. Allahü teâlâ, bu sıfatlarından birer örnek, insanlara ihsan buyurmuştur. Bunları görerek, Allahü teâlânın sıfatları biraz anlaşılabilir.

Türkiye Takvimi
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:950
Dün:1,061
Bu Ay:20,398
Toplam:13,866,364
Online Ziyaretçiler:4
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842